[Integrering]{class="badge positive"}

Konfigurera datakälla

[AEM Forms 6.5]{class="badge informative"}

Med AEM Forms dataintegrering kan du konfigurera och ansluta till olika datakällor. Följande typer stöds inte. Men med lite anpassning kan ni också integrera med andra datakällor.

 1. Relationsdatabaser - MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2 och Oracle RDBMS
 2. AEM användarprofil
 3. RESTful web services
 4. SOAP-baserade webbtjänster
 5. OData-tjänster

För integreringen av AEM Forms med Marketo använder vi RESTful-webbtjänster. Det första steget i integreringen är att konfigurera en datakälla. Använd swagger-filen som ingår i kursen. I följande skärmbild visas de viktiga egenskaper som måste anges när datakällan konfigureras.
datakälla

"marketo.json" är swagger-filen som du får som en del av kursens resurser.
Egenskapsvärden är specifik för din Marketo-instans.
Autentiseringstypen är anpassad och autentiseringsimplementeringen måste matcha AemForms med Marketo. (Om du inte har ändrat detta i koden).

Skapa formulärdatamodell

När du har konfigurerat datakällan är nästa steg att skapa en formulärdatamodell som baseras på den datakälla som konfigurerats i det tidigare steget. Så här skapar du en formulärdatamodell:

Peka webbläsaren mot dataintegreringssida. Här visas alla dataintegreringar som har skapats på din AEM.

 1. Klicka på Skapa | Formulärdatamodell
 2. Ange beskrivande titel som FormsAndMarketo och klicka på Nästa
 3. Markera datakällan som konfigurerats i det tidigare steget och klicka på Skapa och redigera för att öppna formulärdatamodellen i redigeringsläget
 4. Expandera noden"FormsAndMarketo". Expandera noden Tjänster
 5. Välj den första Get-åtgärden
 6. Klicka på Lägg till markerade
 7. Klicka på"Markera alla" i dialogrutan"Lägg till associerade modellobjekt" och klicka sedan på Lägg till
 8. Spara formulärdatamodellen genom att klicka på knappen Spara
 9. Fliken till fliken Tjänster
 10. Välj den enda tjänst som visas och klicka på Test Service
 11. Ange ett giltigt leadId och klicka på Test. Om allt blir bra bör du få tillbaka leadinformationen som visas på skärmbilden nedan
  testresultat

Nästa steg

Sammanställ allt för testning

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e