PreFyll i anpassad Forms med frågeparametrar

En av våra kunder behövde fylla i anpassningsbara formulär med frågeparametrarna. I följande url är fälten FirstName och LastName i det adaptiva formuläret inställda på John respektive Doe

https://forms.enablementadobe.com/content/forms/af/testingxml.html?FirstName=John&LastName=Doe

För att uppnå detta skapades en ny adaptiv formulärmall som är kopplad till en sidkomponent. I den här sidkomponenten har vi en jsp som kan hämta information om frågeparametrarna och skapa en XML-struktur som kan användas för att fylla i det adaptiva formuläret.

Information om hur du skapar en ny adaptiv formulärmall och sidkomponent är förklaras i den här videon.

Följande kod används på jsp-sidan

java.util.Enumeration enumeration = request.getParameterNames();
String dataXml = "<afData><afUnboundData><data>";
while (enumeration.hasMoreElements())
{
   String parameterName = (String) enumeration.nextElement();
   dataXml = dataXml + "<" + parameterName + ">" + request.getParameter(parameterName) + "</" + parameterName + ">";

}

dataXml = dataXml + "</data></afUnboundData></afData>";
//System.out.println("The data xml is "+dataXml);
slingRequest.setAttribute("data", dataXml);
NOTE
Om ditt formulär använder ett schema kommer XML-strukturen att vara annorlunda och du måste skapa XML utifrån detta.

Distribuera resurserna på ditt system

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e