Lägga till komponenter i resultatpanelen adding-components-to-income-panel

Vi ska lägga till en tabell i inkomstpanelen. Konfigurera tabellraderna och använd regelredigeraren för att beräkna totalsumman.

Lägg till och konfigurera tabellkomponent

Gör intäktstabellen dynamisk make-the-income-table-dynamic

Kontrollera att du är i redigeringsläge. Redigeringsknappen finns längst upp till höger i webbläsaren.

  • Som standard när du infogar en tabell i adaptiv form är tabellen inte dynamisk, vilket innebär att du inte kan lägga till nya rader i tabellen under körning.

  • Uppdatera webbläsaren.

  • Välj Rad1 i innehållshierarkin.

  • Klicka på skiftnyckelsikonen för att öppna egenskapsbladet.

  • Ange Minsta och Högsta antal till 1 och 5 under Upprepa inställningar och spara ändringarna genom att klicka på den blå bockmarkeringsikonen. Det innebär att tabellen kan ha högst fem rader. Om du vill ha ett obegränsat antal rader anger du maxantalet till -1.

Skapa regel för att beräkna totalsumma create-rule-to-calculate-grand-total

Nästa steg

Konfigurera resurspanelen

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e