Lägga till underordnade paneler till rotpanelen adding-child-panels-to-root-panel

Lägg till underordnade paneler i rotpanelen.

NOTE
När du lägger till underordnade paneler i rotpanelen, Kontrollera att du är i redigeringsläge. Redigeringsknappen finns längst upp till höger i webbläsaren.

Nästa steg

Lägga till komponenter på panelen Personer

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e