Automatiserad Forms-testning med AEM Forms understanding-automated-forms-testing-with-aem-forms

AEM 6.3 Forms introducerar möjligheten att låta användare skapa testfall i AEM för Adaptiv Forms med Calvin SDK som är byggt ovanpå hobbes.js-ramverket.

NOTE
Adaptiv automatiserad testning från Forms finns med AEM 6.3 och senare
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e