Äldre versioner av Adobe Experience Manager-, CQ- och CRX-dokumentation older-versions-aem-cq-crx

Hitta tidigare hjälpguider för äldre versioner av AEM, CQ och CRX.

Äldre versioner av Experience Manager-dokumentation older-version-aem-documentation

Versionerna av Adobe Experience Manager, CQ och CRX på den här sidan är End of Life och säljs inte längre officiellt av Adobe. Adobe senaste versioner av officiell dokumentation för dessa äldre versioner finns att tillgå för självhjälp. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen - Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

NOTE
Om du vill veta när en Experience Manager-version har nått slutet av kärnsupporten läser du produkter och perioder för teknisk support och söker efter AEM.

Innan du installerar before-installation

Innan du laddar ned paketet bör du avgöra vem som förbrukar innehållet. Det här beslutet avgör hur det distribueras:

 • Utvecklare kan installera lokalt för snabb referens.
 • För större behov av organisationsdokumentation rekommenderar Adobe att paketet distribueras på en internt tillgänglig, icke-produktionsbaserad AEM Author-instans.
NOTE
Användare måste vara inloggade i instansen Experience Manager för att komma åt det här innehållet på författaren till Experience Manager. Det här innehållet är inte tillgängligt som standard på AEM Publish (som det finns under /libs).

Platser för programdistribution software-distribution-locations

Ett giltigt Adobe ID krävs:

 • Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en på https://www.adobe.com/
  Om du behöver hjälp med att skapa eller hantera din Adobe ID kan du läsa den här handboken

Installera ett dokumentationspaket how-to-install-documentation-package

Om du vill installera ett äldre dokumentationspaket måste du ha Experience Manager installerat och igång på den lokala enheten eller nätverksenheten.

Hämta dokumentationspaketet download-documentation-package

 1. I tabellen ovan väljer du länken för den Experience Manager-dokumentationsversion som ska hämtas. AEM 5.6.1.

 2. Logga in med din Adobe ID. Om du inte har något ID skapar du ett.

 3. Välj knappen Download.

 4. Här är ett exempel på vad du ser:

Exempel på programdistribution

Installera paketet på den lokala instansen install-package-local-instance

NOTE
För AEM 6.2 kan du starta den lokala instansen med en ökad maxheap-storlek med det här kommandot, till exempel: java -jar -XX:MaxPermSize=2048m aem-author.jar
 1. Öppna användargränssnittet för Experience Manager. Ange http://localhost:4502/ i en webbläsare. Logga in som administratör.

 2. Välj Tools > Deployment > Packages.

 3. Välj Upload Package i pakethanterarens användargränssnitt.

 4. Bläddra till den plats där du hämtade AEM.

 5. Markera paketet och klicka på OK.

 6. När paketet har överförts installerar du det.

 7. Leta reda på paketet och välj Install i pakethanterarens användargränssnitt.

 8. Välj Install igen i bekräftelsedialogrutan. Installationen tar några minuter.

 9. Starta dokumentationssidan i en webbläsare. Med hjälp av AEM 5.6.1 blir URL http://localhost:4502/libs/aem-docs/content/en/cq/5-6-1.html.

Få hjälp från communityn Experience Manager get-help-from-aem-community

Om du har frågor om hur du använder Experience Manager rekommenderar Adobe att du kontaktar erfarna community-experter i Experience Manager forumen.

recommendation-more-help
79ddcbae-8d7c-448f-ba97-83d1381a2e12