Använda Reducer-funktioner i AEM Forms - Charts using-reducer-functions-in-aem-forms-charts

Reduceringsfunktioner används för att samla värden eller gruppera värden som visas i diagrammet.

Vi kan till exempel använda reduceringsfunktionerna för att visa antalet transaktioner per kategori eller visa den högsta kostnaden per kategori från exempeldata som visas nedan

[{
"category": "Groceries",
"amount": 10
},
{
"category": "Groceries",
"amount": 20
},
{
"category": "Travel",
"amount": 100
},
{
"category": "Gas",
"amount": 500
},
{
"category": "Gas",
"amount": 80
},
{
"category": "Groceries",
"amount": 30
},
{
"category": "Travel",
"amount": 200
}
]

I följande videofilm visas de steg som används för att använda reduceringsfunktioner.

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e