Ändra tidsgränsen för en transaktion för en programserver i PDFG-tjänsten

Den här videon beskriver processen att ändra tidsgränsen för transaktioner för en programserver i Forms PDFG-tjänsten.

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e