Artikelinläsningsegenskap i AEM Forms

Konfigurera och fyll i listrutan med objektets sökvägsegenskap.
I fältet Artikelinläsningssökväg kan en författare ange en URL som den läser in de alternativ som är tillgängliga i en listruta.
Följ stegen nedan för att skapa en sådan nod i crx:

  • Logga in på crx
  • Skapa en nod med namnet assets (du kan namnge den här noden efter behov), typ av snedstreck:mapp under innehållet.
  • Spara
  • Klicka på noden för nyligen skapade resurser och ange dess egenskaper enligt nedan
  • Du måste skapa en egenskap av typen String som kallas resurstyper (du kan namnge den efter behov). Kontrollera att egenskapen är ett multivärde. Ange de värden som du vill ha och spara.
    item-load-path

Om du vill läsa in dessa värden i listrutan anger du följande sökväg i objektets egenskap för inläsningssökväg /content/assets/assettypes

Exempelpaketet kan hämtad härifrån

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e