Regelredigerare i AEM

Komponenten Eller-Dela används för att dirigera i AEM. Före AEM 6.5 behövde du skriva ECMA eller egen kod för att aktivera villkorlig routning. I AEM 6.5 har vi nu möjlighet att använda regelredigeraren för att skapa affärsregler som avgör vilken väg som ska köras.

I följande video visas möjligheten att använda regelredigeraren för att utföra villkorsstyrd bearbetning i ditt AEM arbetsflöde

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e