AEM Forms med Acrobat Sign webbformulär

I den här självstudiekursen får du hjälp med att generera ett interaktivt kommunikationsdokument med data som skickas från Reagera app och presentera det genererade dokumentet för signering med Acrobat Sign webbformulär.

Här följer ett flöde för användningsfallet

  • Användaren fyller i ett formulär i React-appen.
  • Formulärdatat skickas till en AEM Forms-slutpunkt för att generera interaktivt kommunikationsdokument.
  • Skapa Acrobat Sign widget-URL med det genererade dokumentet.
  • Visa widgetens URL till det anropande programmet så att användaren kan signera dokumentet.

Förutsättningar

Du måste ha följande för att användningsexemplet ska fungera:

Nästa steg

Skriv en anpassad OSGi-tjänst för att generera interaktivt kommunikationsdokument med dokumenterad API

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e