Skapar AEM Forms för webbkanaldokumentmall creating-web-channel-document-template-aem-forms

I den här delen skapar vi en mall för webbkanalsdokument.
Skapa dokumentmall för webbkanal i AEM Forms 6.4

Skapa dokumentmall för webbkanal i AEM Forms 6.5

Mallen kommer att ha målområden/platshållare som innehåller olika typer av dokumentfragment. En mall kan till exempel ha målområden för logotyper och ett annat målområde för textinnehåll.

När webbkanalens dokumentmall har skapats kan du skapa interaktiva kommunikationsdokument som är baserade på mallen.

Nästa steg

Skapa dokumentfragment

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e