Komponent för välkomstkit

En sidkomponent skapades för att lista de resurser på sidan som kan hämtas av slutanvändaren. Sökvägarna till de enskilda resurserna sparas i en egenskap som kallas banor. De skickade formulärdata avgör vilka resurser som ska inkluderas.

I följande kod visas resurserna på sidan:

  <p class="cmp-press-kit__press-kit-size">
    Welcome kit contains ${pressKit.assets.size} assets.
  </p>
<ul class="cmp-press-kit__asset-list" data-sly-list.asset="${pressKit.assets}">
  <li class="cmp-press-kit__asset-item">
    <div class="cmp-press-kit__asset " >
      <div class="cmp-press-kit__asset-content">
        <img class="cmp-press-kit__asset-image" src="${asset.path}/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.319.319.png" alt="${asset.name}"/>
        <p class="cmp-press-kit__asset-title">${asset.title}</p>
      </div>
      <div class="cmp-press-kit__asset-actions">
        <a class="cmp-press-kit__asset-download-button" href="${asset.path}">Download</a>
      </div>
    </div>
  </li>
</ul>
</sly>
<sly data-sly-call="${placeholderTemplate.placeholder @ isEmpty=!ready}"></sly>
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e