Fyll i adaptiv formulärtabell med resultatet av anrop till tjänsten Form Data Model

Live-formuläret finns här
I den här artikeln tar vi en titt på att fylla i tabeller med anpassade formulär genom att hämta data från anrop av formulärdatamodelltjänst. Vi ska skapa en amorteringsplan i en tabell som visar varje vanlig betalning på en inteckning över tiden. Avskrivningsresultaten returneras av vår formulärdatamodell. Tjänsten för formulärdatamodellen anropas vid click-händelsen för knappen calculate, vilket visas på skärmbilden. Indata- och utdataparametrarna för serviceanropet mappas på rätt sätt enligt skärmbilden. Utdata mappas till kolumnerna i rad1
clickevent

Rad1 är konfigurerad att växa beroende på vilka data som returneras av serviceanropet. Lägg märke till de inställningar för upprepning som anges här. Värdet -1 anger ett obegränsat antal rader i tabellen
Rad1

Distribuera detta på servern

Installera Tomcat enligt följande
Distribuera filen SampleRest.war som finns i zip-filen i din Tomcat
Installera resurserna med AEM pakethanterare
Öppna formuläret för amorteringsschema
Ange lämpligt värde och klicka på Beräkna
Amorteringsschema ska fyllas i i formuläret

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e