Skapa formulär för signering

Nästa steg är att skapa de adaptiva formulär som du vill ska ingå i paketet. Tänk på följande när du skapar formulär för signering:

  • Kontrollera att formulären är baserade på SignMultipleForms mall. Detta garanterar att formulären är förifyllda med data som hämtats från databasen.

  • Formulären måste konfigureras för att använda Acrobat Sign och signerarfältet1 måste associeras med kundens e-postfält

  • Formulären måste också kopplas till clientLib som anropas getnextform

  • Formulären måste använda komponenten Signature Step.

  • Formuläret måste även använda den anpassade Signera flera formulär -komponenten. Med den här komponenten kan du navigera till nästa formulär för att signera i paketet.

  • Överföringen av formuläret måste konfigureras för att starta AEM arbetsflöde Uppdatera signaturstatus

  • Kontrollera att sökvägen till datafilen är inställd på Data.xml. Detta är mycket viktigt eftersom exempelkoden söker efter en fil som heter Data.xml i nyttolasten när formuläret skickas.

När du har skrivit formuläret ska du inkludera vanliga adaptivt formulärfragment i formuläret. Fragmentet är markerat som dolt. Detta fragment innehåller följande fält.

  • signerad - Det fält som innehåller signaturens status
  • guid - Unik identifierare som identifierar formuläret i paketet
  • customerEmail - Det här fältet innehåller kundens e-postadress
NOTE
Om du vill överföra data från ett formulär till ett annat i paketet, måste du se till att formulärfälten har samma namn i alla formulär.

Alla färdiga formulär

När alla formulär i paketet är ifyllda och signerade måste vi visa rätt meddelande. Det här meddelandet visas med hjälp av Alldone-formuläret. Formuläret Alldone ingår i exempelformulären.

Assets

Exempelformulären som innehåller de som används i den här självstudiekursen kan hämtad härifrån

Nästa steg

Testa lösningen på ditt lokala system

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e