Skicka e-post om inskickning av anpassat formulär sending-email-on-adaptive-form-submission

En vanlig åtgärd är att skicka ett bekräftelsemeddelande via e-post till den som skickat in det anpassade formuläret. För att uppnå detta väljer vi"Skicka e-post" som skicka-åtgärd.

Du kan använda e-postmallen eller bara skriva i e-postmeddelandets brödtext, vilket visas på skärmbilden nedan.

Observera syntaxen för att infoga formulärfältsvärden i e-postmeddelandet.Vi har också möjlighet att inkludera formulärbilagor i e-postmeddelandet genom att markera kryssrutan "inkludera bilagor" i konfigurationsegenskaperna.

När det adaptiva formuläret skickas får mottagaren ett e-postmeddelande.

SendEmail

Konfigurationer krävs configurations-needed

Du måste konfigurera Day CQ Mail-tjänsten. Detta kan konfigureras genom att peka webbläsaren till Felix Configuration Manager

På skärmbilden visas konfigurationsegenskaperna för Adobe-e-postservern.

mailservice

Följ dessa anvisningar om du vill prova detta på servern:

  • Importera resurserna som är associerad med den här artikeln i AEM med hjälp av pakethanteraren.

  • Öppna TimeOffRequestForm.

  • Fyll i informationen.Se till att du anger en giltig e-postadress i e-postfältet.

  • Skicka formuläret.

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e