Förenklade steg för installation av AEM Forms i Windows

NOTE
Dubbelklicka aldrig på AEM Quick Start jar om du tänker använda AEM Forms.
Kontrollera också att det inte finns några blanksteg i sökvägen till installationsmappen för AEM Forms.
Installera till exempel inte AEM Forms i mappen c:\jack and jill\AEM Forms
NOTE
Om du installerar AEM Forms 6.5 ska du kontrollera att du har installerat följande 32-bitars omdistribuerbara Microsoft Visual C++.
 • Microsoft Visual C++ 2008 återdistribuerbar
 • Microsoft Visual C++ 2010 återdistribuerbar
 • Microsoft Visual C++ 2012 återdistribuerbar
 • Microsoft Visual C++ 2013 återdistribuerbar (från och med 6.5)

Vi rekommenderar att du följer officiell dokumentation för installation av AEM Forms. Följ de här stegen för att installera och konfigurera AEM Forms i Windows-miljö:

 • Kontrollera att rätt JDK är installerat

  • AEM 6.2 du behöver: Oracle SE 8 JDK 1.8.x (64 bitar)
  • AEM 6.3 och AEM 6.4 du behöver: Oracle SE 8 JDK 1.8.x (64 bitar)
  • AEM 6.5 behöver du JDK 8 eller JDK 11
  • Officiella JDK-krav anges här
 • Kontrollera att JAVA_HOME är inställt på att peka på den JDK som du har installerat.

  • Följ stegen nedan för att skapa variabeln JAVA_HOME i Windows:

   • Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper
   • På fliken Avancerat väljer du Miljövariabler och skapar en ny systemvariabel som heter JAVA_HOME.
   • Ställ in variabelvärdet så att det pekar på JDK som är installerat på datorn. Till exempel c:\programfiler\java\jdk1.8.0_25
 • Skapa en mapp med namnet AEMForms på C-enheten

 • Leta reda på AEMQuickStart.Jar och flytta den till mappen AEMForms

 • Kopiera filen license.properties till den här AEMForms-mappen

 • Skapa en gruppfil med namnet"StartAemForms.bat" med följande innehåll:

  • java -d64 -Xmx2048M -jar AEM_6.5_Quickstart.jar -gui
   • Här AEM_6.5_Quickstart.jar är namnet på min AEM snabbrubb.
  • Du kan byta namn på behållaren till vilket namn som helst, men se till att namnet återspeglas i gruppfilen. Spara gruppfilen i mappen AEMForms.
 • Öppna en ny kommandotolk och navigera till c:\aemforms.

 • Kör filen StartAemForms.bat från kommandotolken.

 • Du bör få en liten dialogruta med information om startförloppet.

 • Öppna filen sling.properties när starten är klar. Detta finns i mappen c:\AEMForms\crx-quickstart\conf.

 • Kopiera de följande två raderna längst ned i filen

  • sling.bootdelegation.class.com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE=com.rsa.* sling.bootdelegation.class.org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider=org.bouncycastle.*
 • Dessa två egenskaper krävs för att dokumenttjänster ska fungera

 • Spara filen sling.properties

 • Ladda ned ett formulärtilläggspaket

 • Installera formulärtillägget i paketet med hjälp av pakethanterare.

 • När du har installerat add-on package måste du följa följande steg

  • Kontrollera att alla paket är i aktivt läge. (Förutom för AEMFD-signaturpaket).

  • Det tar vanligtvis fem eller fler minuter för alla paket att aktiveras.

  • När alla paket är aktiva (förutom AEMFD Signatures-paketet) startar du om datorn för att slutföra AEM Forms-installationen

sun.util.calendar-paketet till tillåtelselista

 1. Öppna Felix webbkonsol i din webbläsarfönster
 2. Sök och öppna Firewall Configuration (Brandväggskonfiguration för deserialisering): com.adobe.cq.deserfw.impl.DeserializationFirewallImpl
 3. Lägg till sun.util.calendar som ny post under com.adobe.cq.deserfw.impl.DeserializationFirewallImpl.firewall.deserialization.whitelist.name
 4. Spara ändringarna.

Grattis! Du har nu installerat och konfigurerat AEM Forms på datorn.
Beroende på dina behov kan du konfigurera Reader Extensions eller PDFG på servern

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e