AEM Forms-versioner aem-forms-releases

Adobe Experience Manager Forms är ett program som distribueras till AEM. Det förbättrar webb- och mobilupplevelsen för företagsformulär och dokument. Med den här funktionen kan organisationer slutföra komplexa digitala interaktioner, förbättra användarupplevelser och utöka sin affärsräckvidd. AEM Forms, som är färdig, ingår i AEM snabbstart, men har en begränsad uppsättning funktioner. AEM Forms-tilläggspaketet innehåller avancerade funktioner som integrering med Adobe Analytics, Adobe Sign, dokumenttjänster, arbetsflödesmotor och många andra.

NOTE
Den adaptiva Forms-funktionen, som finns i AEM 6.5 QuickStart, är endast avsedd för utforsknings- och utvärderingsändamål. För produktion krävs en giltig licens för AEM Forms, eftersom Adaptive Forms-funktionaliteten kräver rätt licensiering.

AEM 6.5 Forms-versioner aem-65-forms-releases

Datum
AEM
Förutsättning
Tillgängliga paket
Skapa versioner
13 juni 2024
AEM 6.5 Forms Service Pack 21 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.21.0
AEM 6.5.21.0

AEM Forms JEE patch installer: 6.5.0-0087

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.1244

8 mars 2024
AEM 6.5 Forms Service Pack 20 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.20.0
AEM 6.5.20.0

AEM Forms JEE patch installer: 6-5-0-0083

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.1192

15 december 2023
(Endast AEM Forms på JEE) AEM 6.5 Forms Service Pack 19.1 (6.5.19.1)
AEM 6.5.19.0
AEM Forms JEE patch installer: aemforms-6-5-0-0079
8 december 2023
AEM 6.5 Forms Service Pack 19 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.19.0
AEM 6.5.19.0

AEM Forms JEE patch installer: aemforms-6-5-0-0078

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.1120

31 augusti 2023
AEM 6.5 Forms Service Pack 18 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.18.0
AEM 6.5.18.0

Fullständigt installationsprogram för AEM Forms JEE: 6-5-0-20230913-1-12345

AEM Forms JEE patch installer: aemforms-6-5-0-0069

AEM Forms Packages-tillägg: 6.5.18.0

1 juni 2023
AEM 6.5 Forms Service Pack 17 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.17.0
AEM 6.5.17.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6-5-0-0065

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.968

2 mars 2023
AEM 6.5 Forms Service Pack 16 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.16.0
AEM 6.5.16.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0062

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.914

1 december 2022
AEM 6.5 Forms Service Pack 15 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.15.0
AEM 6.5.15.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0057

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.856

5 september 2022
AEM 6.5 Forms Service Pack 14 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.14.0
AEM 6.5.14.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0053

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.772

2 juni 2022
AEM 6.5 Forms Service Pack 13 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.13.0
AEM 6.5.13.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0044

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.718

3 mars 2022
AEM 6.5 Forms Service Pack 12 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.12.0
AEM 6.5.12.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0040

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.640

20 december 2021
AEM 6.5 Forms Service Pack 11 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.11.1
AEM 6.5.11.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0038

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.566-NPR-37836-B0001

3 december 2021
AEM 6.5 Forms Service Pack 11 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.11.0
AEM 6.5.11.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0037

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.566

Klient-SDK: 6.0.566

2 september 2021
AEM 6.5 Forms Service Pack 10 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.10.0
AEM 6.5.10.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0032

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.490

Klient-SDK: 6.0.490

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.40

AEM Forms Designer Patch: 650.017

AEM Forms on JEE embed package: 5.0.18

3 juni 2021
AEM 6.5 Forms Service Pack 9 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.9.0
AEM 6.5.9.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0028

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.434

Klient-SDK: 6.0.434

AEM Forms Workbench: 6.5.0.20210524.1.938669

AEM Forms on JEE embed package: 5.0.14

18 mars 2021
AEM 6.5 Forms Service Pack 8 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.8.0
AEM 6.5.8.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0025

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.334

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.36

Klient-SDK: 6.0.334

AEM Forms Designer Patch: 650.014

3 december 2020
AEM 6.5 Forms Service Pack 7 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.7.0
AEM 6.5.7.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0020

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.234

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.32

Klient-SDK: 6.0.234

3 september 2020
AEM 6.5 Forms Service Pack 6 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.6.0
AEM 6.5.6.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0018

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.192

Klient-SDK: 6.0.192

AEM Forms Designer Patch: 650.012

4 juni 2020
AEM 6.5 Forms Service Pack 5 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.5.0
AEM 6.5.5.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0014

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.160

Klient-SDK: 6.0.160

AEM Forms Designer Patch: 650.008

5 mars 2020
AEM 6.5 Forms Service Pack 4 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.4.0
AEM 6.5.4.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0011

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.26
AEM Forms-paket, tillägg: 6.0.138

Klient-SDK: 6.0.136

AEM Forms Workbench: 6.5.0.2019119.1.935956

12 december 2019
AEM 6.5 Forms Service Pack 3 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.3.0
AEM 6.5.3.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0007

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.26

AEM Forms Packages-tillägg och klient-SDK: 6.0.122

AEM Forms Workbench: 6.5.0.2019119.1.935956

19 september 2019
AEM 6.5 Forms Service Pack 2 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.2.0
AEM 6.5.2.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0004_3

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.22

AEM Forms Packages-tillägg och klient-SDK: 6.0.106

AEM Forms Workbench: 6.5.0.20190917.1.337048

3 juli 2019
AEM 6.5 Forms Service Pack 1 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.1.0
AEM 6.5.1.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0004

AEM Forms Designer Patch: 6.5.0-005

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.16

AEM Forms Packages-tillägg: 6.0.88

8 april 2019
AEM 6.5 Forms tilläggspaket
AEM 6.5

AEM Forms Packages-tillägg och klient-SDK: 6.0.80

AEM WebSphere® Global Security Configuration Package: 6.5.0.20190329.1.935745

AEM Forms App Source: 5.0.16

[1] Kontakta Adobe Support om du vill ha installationsprogram för Workbench, Rights Management SDK, Portable Protection Library (PPL) och Enhanced PPL.

[2] AEM Forms-tilläggspaket för macOS X stöds inte i produktionsmiljön och bör endast användas i demonstrationssyfte. Funktionen PDF Generator är inte tillgänglig för macOS X-paketet.

[3] AEM Forms Kompatibilitetspaketet för 6.5.4.0 är fortfarande detsamma som i version 6.5.3.0.

Saker att komma ihåg things-to-remember

 • De AEM Forms-paket som anges ovan gäller för både AEM Forms i OSGi och AEM Forms i JEE.

 • Alla AEM Forms-paket och snabbkorrigeringar är kumulativa, det vill säga ett paket och snabbkorrigering som innehåller alla föregående tillägg och snabbkorrigeringar för en komponent för motsvarande version. Om du till exempel installerar Quick Fix 2.4.50 innehåller den redan AEM Forms-tilläggspaketet 2.4.26.

  note note
  NOTE
  Kumulativa tilläggspaket och snabbkorrigeringar innebär att versionens två första nummer är identiska.
 • Installera alltid det senaste tillgängliga tillägget Service Pack/Feature Pack. Vi rekommenderar det eftersom det omfattar säkerhet, prestanda, stabilitet och viktiga kundkorrigeringar och förbättringar som har släppts sedan grundversionen blev allmänt tillgänglig.

 • När du installerar ett Service Pack eller uppgraderar från en tidigare version av AEM till en nyare version ska du alltid installera motsvarande AEM Forms-tilläggspaket. Om du till exempel uppgraderar från AEM 6.1 Forms tilläggspaket version 2.2.4 till AEM 6.1 Service Pack 1 installerar du AEM Forms tilläggspaket version 2.4.50 efter installation av AEM 6.1 Service Pack 1.

 • Avinstallation av AEM Forms-tilläggspaketet stöds inte.

recommendation-more-help
79ddcbae-8d7c-448f-ba97-83d1381a2e12