Skapa formulärfragment

Ett fragment är en återanvändbar del av ett formulär. Ett fragment kan t.ex. innehålla ett adressblock eller juridisk text. Med fragment blir det enklare och snabbare att skapa och underhålla stora mängder formulär.

Se dokumentation för adaptiv formulärmall för mer information

Vid behov kan du ladda ned Maka-details-fragment och importera till AEM med pakethanterare

Nästa steg

Skapa anpassat formulär

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e