Konfigurera anpassat formulär som utlöser AEM

Förutsättningar

Exempelformuläret som används i det här arbetsflödet är baserat på en anpassad adaptiv formulärmall som måste importeras till din AEM. Det angivna exempelformuläret måste importeras när mallen har importerats.

Hämta adaptiva formulärmallar

Hämta exemplet med adaptiv form

I följande video förklaras hur du konfigurerar ett adaptivt formulär för att aktivera ett AEM arbetsflöde

I följande video visas arbetsflödets nyttolast och annan information i crx-databasen

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e