Distribuera detta på servern

NOTE
Följande krävs för att köra detta på datorn
  • AEM Forms (version 6.3 eller senare)
  • MySQL-databas

Så här testar du den här funktionen på din AEM Forms-instans:

Egenskapsnamn
Värde
Namn på datakälla
SaveAndContinue
JDBC-drivrutinsklass
com.mysql.cj.jdbc.Driver
JDBC-anslutnings-URI
jdbc:mysql://localhost:3306/aemformstutorial
  • Öppna Adaptiv form
  • Fyll i viss information och klicka på knappen "Spara och fortsätt senare".
  • Du bör få tillbaka en URL med ett GUID.
  • Kopiera URL-adressen och klistra in den på en ny flik i webbläsaren. Kontrollera att det inte finns något tomt utrymme i slutet av URL-adressen.
  • Anpassat formulär ska fyllas i med data från föregående steg.
recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e