Anpassade funktioner

I AEM Forms 6.5 introducerades möjligheten att definiera JavaScript-funktioner som kan användas för att definiera komplexa affärsregler med regelredigeraren.
AEM Forms har ett antal anpassade funktioner som du kan använda, men du måste definiera egna funktioner och använda dem i flera formulär.

Så här definierar du din första anpassade funktion:

 • Logga in i crx
 • Skapa en ny mapp under program som kallas upplevelsegrupp (mappnamnet kan vara ett namn du väljer)
 • Spara ändringarna.
 • I mappen experience-leag skapar du en ny nod av typen cq:ClientLibraryFolder som kallas clientlibs.
 • Markera mappen clientlibs och lägg till egenskaperna allowProxy och categories som visas på skärmbilden. Spara ändringarna.

client-lib

 • Skapa en mapp med namnet js under klientlibs mapp
 • Skapa en fil med namnet functions.js under js mapp
 • Skapa en fil med namnet js.txt under klientlibs mapp. Spara ändringarna.
 • Mappstrukturen bör se ut som skärmbilden nedan.

Regelredigeraren

 • Dubbelklicka på functions.js för att öppna redigeraren.
  Kopiera följande kod till functions.js och spara ändringarna.
/**
* Get List of County names
* @name getCountyNamesList Get list of county names
* @return {OPTIONS} drop down options
 */
function getCountyNamesList()
{
  var countyNames= [];
  countyNames[0] = "Santa Clara";
  countyNames[1] = "Alameda";
  countyNames[2] = "Buxor";
  countyNames[3] = "Contra Costa";
  countyNames[4] = "Merced";

  return countyNames;

}
/**
* Covert UTC to Local Time
* @name convertUTC Convert UTC Time to Local Time
* @param {string} strUTCString in Stringformat
* @return {string}
*/
function convertUTC(strUTCString)
{
  var dt = new Date(strUTCString);
  console.log(dt.toLocaleString());
  return dt.toLocaleString();
}

Please referera till jsdocom du vill ha mer information om hur du kommenterar javascript-funktioner.
Koden ovan har två funktioner:
getCountyNamesList - returnerar en array med strängar
convertUTC - Konverterar UTC-tidsstämpel till lokal tidszon

Öppna js.txt och klistra in följande kod och spara ändringarna.

#base=js
functions.js

Raden #base=js anger i vilken katalog JavaScript-filerna finns.
Raderna nedan anger platsen för JavaScript-filen i förhållande till basplatsen.

Om du har problem med att skapa anpassade funktioner kan du hämta och installera det här paketet i AEM.

Använda anpassade funktioner

I följande video får du hjälp med att använda den anpassade funktionen i regelredigeraren för ett anpassat formulär

recommendation-more-help
8de24117-1378-413c-a581-01e660b7163e