Översikt över segmentbyggaren

Få en introduktion till Segment Builder in Platform, inklusive byggstenarna för segment, användargränssnittet och några tips om hur du kommer igång med att skapa segment.

Mer information finns i Segment Builder-dokumentationen.

På denna sida