Skapa segment

Lär dig hur du skapar segment i Adobe Experience Platform. Bygg segmentregler och tillämpa dem på era kundprofiler i realtid för att skapa målgrupper som stärker kundupplevelserna. Detaljerad produktdokumentation finns i skapa ett segment i användargränssnittet och skapa ett segment med API.

Mer information finns i Segment Builder-dokumentationen.

På denna sida