Skapa segment från befintliga segment

Med segmentbyggaren i plattformen kan du använda befintliga segment som en del av en ny segmentdefinition. I den här videon får du tips om hur du gör det.

Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

På denna sida