Kontrollpanel

Lär dig hur du övervakar och spårar data som hämtas till Adobe Experience Platform med hjälp av Kontrollpanelen. Den här kontrollpanelen ger en översta vy över källdatabearbetning via datasjön till Profile och Identity Services på källnivå, dataflöde och dataflödesnivå, med åtgärdbara anvisningar i rätt tid.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Datainmatning för datatekniker som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

Ytterligare resurser

På denna sida