Autentisera och få åtkomst Experience Platform API:er

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • API
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Lär dig hur du kommer igång med Adobe Experience Platform API:er. Den här självstudiekursen vägleder dig genom processen att skapa inloggningsuppgifter och börja skapa API-begäranden för Experience Platform.

Skapa ett projekt i Adobe Developer Console och exportera en Postman-miljö

Postman är ett tredjepartsprogram som hjälper utvecklare att snabbt och enkelt interagera med Adobe Experience Platform API:er.

Adobe Developer Console's Exportinformation för Postman är ett enkelt sätt att exportera den kontoinformation som behövs för att få tillgång till och interagera med ett Experience Platform-API i en enda Postman-miljöfil, vilket eliminerar behovet av att kopiera och klistra in värden från Adobe Developer Console i Postman.

VIKTIGT

Så här öppnar du Adobe Developer Consolemåste du vara antingen en Systemadministratör eller en Utvecklare i Adobe Admin Console.

När du har skapat API-autentiseringsuppgifterna måste systemadministratören associera dem med en roll i Experience Platform.

Generera en åtkomsttoken med Postman

Använd Adobe Identity Management Service API:er för att få en Access Token för att få tillgång till Adobe Experience Platform API:er.

Interagera med Experience Platform API:er med Postman

Upptäck interaktionen med Adobe Experience Platform API:er med Adobe-medföljande Experience Platform API Postman-samlingar, som bygger på Miljövariabler för Adobe Developer Console och genererad åtkomsttoken.

Resurser som refereras i dessa videoklipp

På denna sida