Autentisera och få åtkomst till Experience Platform API:er

För att kunna anropa Adobe Experience Platform API:er måste du först få tillgång till ett Experience Platform-utvecklarkonto.

Stegvisa instruktioner om hur du får tillgång till ett utvecklarkonto finns i Experience Platform API-autentiseringssjälvstudiekursen.

Skapa och exportera Experience Platform API till Postman

🔗 Postmanis är ett verktyg som gör att utvecklare snabbt och enkelt kan interagera med Adobe Experience Platform API:er.

Med funktionen Export Details for Postman i Adobe Developer Console är det enkelt att exportera all kontoinformation som behövs för att få åtkomst till och interagera med ett Experience Platform-API i en enda Postman-miljöfil, vilket eliminerar behovet av att kopiera och klistra in värden från Adobe Developer Console i Postman.

Generera en åtkomsttoken med Postman

Använd Adobe Identity Management tjänst-API:er för att få en Access Token för åtkomst till Adobe Experience Platform API:er för icke-produktionsanvändning

VARNING

Som framgår av Adobe I/O Access Token Generation Postman-samlingen är de angivna genereringsmetoderna lämpliga för icke-produktionsbruk. Lokal signering läser in ett JavaScript-bibliotek från en tredjepartsvärd och fjärrsignering skickar den privata nyckeln till en webbtjänst som ägs och drivs av Adobe. Även om Adobe inte lagrar den här privata nyckeln bör produktionsnycklar aldrig delas med någon.

Interagera med Adobe I/O API:er med Postman

Utforska interaktion med Adobe I/O API:er med Adobe-medföljande Experience Platform Postman-samlingar som bygger på Adobe I/O Environment Variables och genererad åtkomsttoken.

Observera att Postman-samlingar som tillhandahålls av Adobe kanske inte finns för alla Adobe I/O API, men de medföljande Experience Platform API Postman-samlingarna kan användas som guide för hur du definierar egna Postman-samlingar för dessa användningsområden.

Ytterligare resurser

På denna sida