Bootstrap Adobe Commerce 2 in een sandboxscript

Als u een Adobe Commerce 2-toepassing wilt initialiseren in een voorbeeldsandboxscript, voert u het volgende script uit vanuit de Adobe Commerce-hoofdmap:

<?php

error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
ini_set('display_errors', 1);

require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
$bootstrap = \Magento\Framework\App\Bootstrap::create(BP, $_SERVER);
$objectManager = $bootstrap->getObjectManager();

//$model = $objectManager->get('Vendor\Module\Some\Model');
recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a