OmgevingsvCPU-laag in uw cluster weergeven op Adobe Commerce

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de toewijzing van de vCPU-lagen kunt controleren met behulp van het tabblad New Relic Infra op Observation for Adobe Commerce. Waarneming voor Adobe Commerce is een New Relic-nerdlet die de status van uw Adobe Commerce-site, de huidige en de vorige tijdweergave toont.

Betrokken producten en versies:

Adobe Commerce over wolkeninfrastructuur 2.4.3 - 2.4.6

Toewijzing vCPU-niveau controleren met observatie voor Adobe Commerce:

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot en u aan te melden bij de New Relic Observation for Adobe Commerce nerdlet:

 1. Klik op de startpagina van New Relic op Apps.

 2. Klikken Waarneming voor Adobe Commerce.

 3. De Waarneming voor de Adobe Commerce-nerdlet begint.

 4. Klik op de knop Een account selecteren en selecteer een account.

 5. U kunt de project-id, het New Relic-accountnummer of de accountnaam invullen of door de lijst met accounts bladeren.

 6. Klik op het lichtblauwe vervolgkeuzemenu met het klokpictogram (naar de rechterbovenhoek van het zenuwletvenster).

 7. Als u de oorzaak van een gebeurtenis/kwestie probeert te identificeren, selecteer een tijd voorafgaand aan de kaartdatum en tijd om te zien of waren er om het even welke voorafgaande gebeurtenissen/gegevens. U kunt de vooraf ingestelde tijdframes gebruiken of een aangepast tijdframe instellen door Aangepast instellen.

 8. Klik op de tabbladen Infra. Er zijn drie vCPU-lijngrafieken:

  • De eerste grafiek toont De vCPU-rijweergave duurt langer dan 2 weken (u moet een tijdlijn van meer dan 2 weken selecteren). OPMERKING: de samplefrequentie is per dag. Als de cluster upsize/downsizes op een dag voorkomt, zal de het beëindigen rijgrootte op de volgende dag worden getoond.
  • De tweede grafiek toont vCPU-rijweergave over tijdlijn (moet een tijdlijn groter dan 24 uur maar niet langer dan 2 weken selecteren).
  • De derde grafiek toont de vCPU-rijweergave over tijdlijn DOOR NODE, bekijkt de tijdlijn MINDER dan 24 uur.

Gerelateerde lezing

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a