Ontbrekend of gewijzigd configuratiebestand

In dit artikel wordt beschreven hoe u het probleem kunt oplossen waarbij configuratiebestanden zijn gewijzigd of ontbreken.

Betrokken producten en versies

 • Adobe Commerce op cloud-infrastructuur, alle versies

Probleem

Configuratiebestanden config.php en/of env.php zijn onjuist gewijzigd of ontbreken.

Oplossing

Tijdens het implementatieproces wordt voor elk configuratiebestand een back-upbestand gemaakt:

 • app/etc/config.php.bak — bevat systeemspecifieke instellingen en wordt tijdens het maken automatisch gegenereerd als dit niet het geval is
 • app/etc/env.php.bak — bevat gevoelige configuratiegegevens

U kunt ze herstellen met de opdracht ECE-gereedschappen backup:restore .

De BAK-bestanden zijn een product van het implementatieproces. Als u na de implementatie handmatig een configuratiebestand wijzigt, worden uw wijzigingen niet doorgevoerd in de bestaande BAK-bestanden.

U kunt als volgt de configuratiebestanden herstellen:

 1. Login aan uw verre bewaarplaats gebruikend SSH.

 2. Maak een lijst met de beschikbare back-upbestanden.

  code language-none
  ./vendor/bin/ece-tools backup:list
  
  code language-none
  The list of backup files:
  app/etc/env.php
  app/etc/config.php
  
 3. Herstel de configuratiebestanden.

  code language-none
  ./vendor/bin/ece-tools backup:restore
  

  U ontvangt een lijst met bestaande configuratiebestanden die worden beïnvloed door de terugzetbewerking.

  code language-none
  app/etc/env.php file exists! If you want to rewrite existed files use --force
  app/etc/config.php file exists! If you want to rewrite existed files use --force
  
 4. Gebruik de optie --force om alle bestanden te overschrijven.

  code language-none
  ./vendor/bin/ece-tools backup:restore --force
  
  code language-none
  Command backup:restore with option --force will rewrite your existed files. Do you want to continue [y/N]?y
  Backup file app/etc/env.php was restored.
  Backup file app/etc/config.php was restored.
  
 5. U kunt desgewenst een specifiek configuratiebestand herstellen.

  code language-none
  ./vendor/bin/ece-tools backup:restore --force --file=app/etc/config.php
  
  code language-none
  Command backup:restore with option --force will rewrite your existed files. Do you want to continue [y/N]?y
  Backup file app/etc/config.php was restored.
  
recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a