Het profiel van de cloud-account bijwerken

Dit artikel bevat stappen voor het wijzigen van het profiel voor de cloud-account.

Oplossing

Wanneer u een profiel op de cloudaccount wijzigt, kunnen de volgende velden worden gewijzigd:

  1. First name
  2. Last name
  3. Username

Voer de volgende stappen uit om deze velden te wijzigen:

  1. Open uw account op Aanmelden bij Adobe account.
  2. Klik op de knop Account Settings tab.
  3. Selecteer de nieuw wachtwoord maken selectievakje.
  4. Breng de benodigde wijzigingen aan en klik op opslaan.

OPMERKING: Uw wachtwoord wordt niet gewijzigd.

Wat kan niet worden gewijzigd?

  1. Password: Ga naar Wachtwoord voor Adobe opnieuw instellen, omdat dit profiel aan uw account/e-mailadres daar is gekoppeld.

  2. Email Address: Het wijzigen van dit veld is afhankelijk van uw individuele omstandigheden.

Als u de eigendom van uw huidige account wilt overdragen aan een nieuwe eigenaar of een ander e-mailadres, moet u de primaire e-mail voor de gebruiker die aan het account is gekoppeld, bijwerken.

Zie: https://experienceleague.adobe.com/docs/commerce-admin/start/commerce-account/commerce-account-transfer.html?lang=en

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a