Een Commerce-account overmaken

Als uw zakelijke verantwoordelijkheden veranderen, moet u mogelijk het eigendom van uw bestaande Commerce-account overdragen aan een nieuwe eigenaar of een ander e-mailadres. Voor deze overdracht moet de e-mail voor de primaire gebruiker die aan het account is gekoppeld, worden gewijzigd.

De volgende informatie beschrijft het proces voor het overdragen van een Commerce (MAGEID) rekening. Wijzigingen voor eigendom van Cloud-account (Cloud-project of New Relic) zijn hier niet in inbegrepen. Voor meer informatie over de toegang van het wolkenproject, zie gebruikerstoegangin Commerce op de Gids van de Infrastructuur van de Wolk beheren.

Identificeer uw overdrachtstype

Hoe u deze overdracht voltooit, hangt af van welke van de volgende scenario's uw situatie als huidige eigenaar van de rekening en de nieuwe eigenaar (e-mailadres) beschrijft aan wie u de rekening wilt overbrengen:

Overdrachtstype
Huidige eigenaar
Nieuwe eigenaar
Nieuwe Adobe ID en e-mailverandering
Heeft MAGEID die niet met een Adobe login rekening verbonden is.
Heeft geen MAGEID en is niet verbonden met een Adobe aanmeldingsaccount.
E-mailverandering
Heeft MAGEID die __ met een Adobe login rekening met geen andere Adobe verbonden producten/diensten is verbonden.
Heeft geen MAGEID en is niet verbonden met een Adobe aanmeldingsaccount.
de schakelaar van Adobe ID
Heeft MAGEID die __ met een Adobe login rekening met geen andere Adobe verbonden producten/diensten is verbonden.
Heeft een MAGEID en is verbonden met een Adobe login rekening zonder andere Adobe producten/diensten verbonden.
NOTE
Aangezien Adobe Commerce met andere oplossingen van de Adobe blijft integreren, vereist een rekening van Commerce (MAGEID) nu een vereniging met een Adobe login. Deze Adobe ID gebruikt hetzelfde e-mailadres als dat van uw Commerce-account.
NOTE
Als of de huidige of nieuwe eigenaar een Adobe login rekening heeft die met andere producten/de diensten van de Adobe wordt geassocieerd, kunt u a steunkaartjevoor hulp openen met het overbrengen van een rekening van Commerce naar een andere Adobe ID.

Nieuwe Adobe ID en e-mailwijziging

IMPORTANT
Herzie de overdrachtstypesen zorg ervoor dat u aan de voorwaarden voor deze opeenvolging van stappen voldoet.

Voor dit type overdracht moet u eerst een gekoppelde Adobe ID maken en die account vervolgens wijzigen in het e-mailadres voor de nieuwe eigenaar.

 1. Ga naar uw rekening van Commerce.

 2. Klik op Sign in with Adobe ID.

 3. Klik op Create an account.

 4. Voer het e-mailadres van de huidige eigenaar en een wachtwoord in.

 5. Klik op Continue.

  Hiermee wordt een Adobe ID gemaakt en gekoppeld aan de huidige Commerce-account (MAGEID). Met deze accountkoppeling wordt het veld Email ​geblokkeerd zodat er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Het bijbehorende e-mailadres wordt beheerd door de Adobe ID-account.

 6. Navigeer aan account.adobe.com.

 7. Klik op Change Email.

 8. Voer het e-mailadres van de nieuwe eigenaar in.

 9. Klik op Change.

  Hiermee wordt een verificatiebericht gegenereerd dat naar het nieuwe e-mailadres wordt verzonden. Het e-mailbericht bevat een bevestigingscode die vereist is om de wijziging van het e-mailadres te voltooien.

 10. Voer de bevestigingscode in die naar het nieuwe e-mailadres is verzonden.

 11. Klik op Verify.

E-mailwijziging

IMPORTANT
Herzie de overdrachtstypesen zorg ervoor dat u aan de voorwaarden voor deze opeenvolging van stappen voldoet.
 1. Navigeer aan account.adobe.comen voltooi login van de Adobe.

 2. Klik onder uw accountnaam en avatar op Change Email .

 3. Voer in het dialoogvenster het e-mailadres van de nieuwe eigenaar in.

 4. Klik op Change.

  Hiermee wordt een verificatiebericht gegenereerd dat naar het nieuwe e-mailadres wordt verzonden. Het e-mailbericht bevat een bevestigingscode die vereist is om de wijziging van het e-mailadres te voltooien.

 5. Voer de bevestigingscode in die naar het nieuwe e-mailadres is verzonden.

 6. Klik op Verify.

Adobe ID-accountschakelaar

IMPORTANT
Herzie de overdrachtstypesen zorg ervoor dat u aan de voorwaarden voor deze opeenvolging van stappen voldoet.

Als de huidige eigenaar en de nieuwe eigenaar over bestaande Adobe-id's beschikken, moeten beide accounts behouden blijven, maar moeten de e-mailadressen van de andere accounts worden gewisseld. Dit vereist het gebruik van a tijdelijk e-mailadres dat geldig is, maar niet met en Adobe ID wordt geassocieerd.

Wijzigen in een tijdelijke account

De huidige eigenaar voert deze stappen uit om zijn Adobe ID te koppelen aan een ander tijdelijk e-mailadres.

 1. Navigeer aan account.adobe.comen voltooi login van de Adobe.

 2. Klik onder uw accountnaam en avatar op Change Email .

 3. Voer in het dialoogvenster een geldig tijdelijk e-mailadres in dat niet wordt gebruikt door een Adobe ID.

  U moet toegang hebben tot het e-mailadres, zodat u het e-mailbericht met de bevestigingscode kunt ophalen.

 4. Klik op Change.

  Hiermee wordt een verificatiebericht gegenereerd dat naar het tijdelijke e-mailadres wordt verzonden. Het e-mailbericht bevat een bevestigingscode die vereist is om de wijziging van het e-mailadres te voltooien.

 5. Voer de bevestigingscode in die naar het tijdelijke e-mailadres is verzonden.

 6. Klik op Verify.

 7. Afmelden bij account Adobe.

Nieuwe stappen voor eigenaars

Nadat de huidige eigenaar de overdracht naar een tijdelijk e-mailadres heeft voltooid, voert u de volgende stappen uit om uw account over te wijzigen naar de huidige eigenaar.

 1. Navigeer aan account.adobe.comen voltooi login van de Adobe.

 2. Klik onder uw accountnaam en avatar op Change Email .

 3. Voer in het dialoogvenster het oorspronkelijke e-mailadres van de huidige eigenaar in.

 4. Klik op Change.

  Hiermee wordt een verificatiebericht gegenereerd dat naar dat e-mailadres wordt verzonden. Het e-mailbericht bevat een bevestigingscode die vereist is om de wijziging van het e-mailadres te voltooien.

 5. Voer de bevestigingscode in die naar de huidige eigenaar is verzonden.

 6. Klik op Verify.

 7. Afmelden bij account Adobe.

Follow-upstappen

Nadat de nieuwe eigenaar zijn Adobe-account naar de huidige (nu vorige) eigenaar heeft overgebracht, voert u de volgende stappen uit om de eigendom over te dragen.

 1. Navigeer aan account.adobe.com(eerste rekening die in de reeks stappen wordt gebruikt) en voltooi login van de Adobe.

  Voor deze aanmelding moet het tijdelijke e-mailadres worden gebruikt.

 2. Klik onder de naam van de account en de avatar op Change Email .

 3. Voer in het dialoogvenster het e-mailadres van de nieuwe eigenaar in.

 4. Klik op Change.

  Hiermee wordt een verificatiebericht gegenereerd dat naar dat e-mailadres wordt verzonden. Het e-mailbericht bevat een bevestigingscode die vereist is om de wijziging van het e-mailadres te voltooien.

 5. Voer de bevestigingscode in die naar de nieuwe eigenaar is verzonden.

 6. Klik op Verify.

 7. leg een verzoek van de Steun voor om het team van de Steun mee te delen dat u het e-mailadres van de rekeningseigenaar hebt bijgewerkt.

Er zijn extra stappen die door Steun, zoals het bijwerken van het e-mailadres op uw Commerce Marketplaceprofiel moeten worden uitgevoerd.

recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66