Monitoringoverzicht Adobe Commerce on cloud pro infrastructure

Dit document bevat informatie over Adobe Commerce-infrastructuurbewaking en -meldingen.

De controle laat verkopers, systeemintegrators, en interne teams van de Adobe toe om plaatsbeschikbaarheid en ontoereikende schijfruimte problemen op te lossen.

Probleemoplossing en -oplossing

Adobe Commerce-instanties bevatten over het algemeen aangepaste code en configuraties. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen met aangepaste code en configuraties en lost deze problemen niet op. Adobe helpt handelaren problemen in onze kennisbasis op te lossen en te identificeren en biedt aanbevolen oplossingen en beste praktijken voor preventie en oplossing. Wij moedigen handelaren en partners aan om de onderstaande tabellen te gebruiken om te begrijpen wat wordt gecontroleerd en wie verantwoordelijk is voor de oplossing.

Als meldingen worden geactiveerd, stuurt het Adobe Commerce-supportteam het probleem op. Als deel van de triage, foutenlogboeken, en andere middelen worden geanalyseerd. Op basis van de proefversie, extra Zendesk de steunkaartjes worden gecreeerd of aan handelaren of partners (in het geval van douaneupdates) of aan de interne teams van de Adobe om de kwestie op te lossen.

Adobe Commerce: standaardbewaking

De onderstaande gebeurtenissen worden gecontroleerd en het Adobe Commerce-team neemt de nodige stappen om geïdentificeerde problemen op te lossen en te melden.

De beschikbaarheid van de plaats controleren

Beschikbaarheid van site
Beschrijving
Monitoringdoelstelling
De beschikbaarheid van de site bijhouden.
Instrumenteerd op
Enkel URL geselecteerd voor hoog SLA.
Beschrijving
De beschikbaarheid van de plaats wordt bepaald gebaseerd op de drempels die rond metrisch worden gevormd. De melding dat de site uitvalt wordt geactiveerd als de controle gedurende 10 minuten mislukt en er geen actieve implementatie wordt uitgevoerd.
Ontvanger van melding
Merchant/Partner en Adobe.
Actie via Adobe
Verantwoordelijk voor het triageren en corrigeren van het probleem als het gaat om de Adobe Commerce-infrastructuur.
Handelsbemiddeling
Verantwoordelijk voor het oplossen van de kwestie als veroorzaakt door veranderingen of douanecode die door handelaar/partner wordt geïntroduceerd. Raadpleeg voor het oplossen van problemen: Problemen met site-onderaan oplossen.

Controle van de schijfruimte

Controle van de schijfruimte
Beschrijving
Monitoringdoelstelling
Schijfruimtegebruik volgen.
Instrumenteerd op
MySQL schijf en media schijfpartities.
Metrisch
De vrije schijfruimte wordt elke minuut gecontroleerd op de gastheer. De waarschuwing wordt opgeheven als slechts 5% of 2 GB vrije ruimte wordt verlaten. De kritieke drempel die bij de resterende vrije ruimte wordt geplaatst is 2% of 1 GB.
Beschrijving
Het bericht wordt verzonden gebaseerd op de drempels die rond vrije schijfruimte voor de gastheer worden gevormd. Er wordt automatisch een keer extra schijfruimte toegevoegd aan de relevante koppeling (MySQL of media) om een uitval van een site te voorkomen en de handelaar tijd te geven om schijfruimte te wissen en/of om code of logbestanden te identificeren en op te lossen die tot een snelle toename van het schijfgebruik leiden.
Ontvanger van melding
Merchant/Partner en Adobe.
Actie via Adobe
Stem automatisch het ondersteuningsticket op en er wordt automatisch extra schijfruimte toegevoegd aan de relevante koppeling (MySQL of media) om te voorkomen dat een site wordt afgebroken.
Handelsbemiddeling

Raadpleeg de volgende bronnen voor waarschuwingen over schijfruimte op het huidige waarschuwingsniveau:

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a