Redis-service vastgelopen

In het artikel wordt aanbevolen hoe Redis moet worden hersteld.

Betrokken producten en versies

  • Adobe Commerce op cloudinfrastructuur 2.2.x, 2.3.x
  • Adobe Commerce op locatie 2.2.x, 2.3x
  • Alle versies van Redis

Probleem

Traagheid of uitval van de website als gevolg van geheugenoverloop in Redis.

Oorzaak

Geheugenoverloop kan ertoe leiden dat de service Redis vastloopt. Tijdens piektijd, kan de dienst Redis meer geheugen vereisen dan wat momenteel wordt toegewezen.

Oplossing

Om huidige configuratie en gebruikt geheugen te controleren, stel het volgende bevel in CLI in werking. Het controleert op gebruikt geheugen, maxmemory, geƫlimineerde sleutels, en Redis omhoog tijd in dagen:

redis-cli -p REDIS_PORT -h REDIS_HOST info | egrep --color "(role|used_memory_peak|maxmemory|evicted_keys|uptime_in_days)"

De REDIS_PORT en REDIS_HOST variabelen kunnen worden opgehaald uit app/etc/env.php.

Als uit de uitvoer van de bovenstaande query blijkt dat het percentage vrij geheugen minder dan 40% is, een ticket verzenden naar Adobe Commerce-ondersteuning verzoeken om een verhoging van de maxmemory instellen in Redis Server. Als de waarde van de verwijderde toetsen niet "0" is of als de retoucheertijd in dagen gelijk is aan 0 (wat aangeeft dat Redis vandaag is vastgelopen), moet u ook een ticket verzenden naar Adobe Commerce-ondersteuning een onderzoek en een oplossing voor dit probleem aan te vragen.

Verwante lezing

Meer informatie over Redis-geheugen vindt u in Geheugenoptimalisatie opnieuw instellen.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a