Database auto_increment increment variabele ingesteld op "3" Adobe Commerce op onze cloud pro architectuur

Dit is het verwachte gedrag voor Adobe Commerce op cloudinfrastructuur Pro-architectuuroplossingen vanwege de architectuur met drie knooppunten en kan niet worden gewijzigd.

De Galera-databasecluster wordt gebruikt. Dit is een databasecluster met één MariaDB MySQL-database per knooppunt met een instelling voor automatisch verhogen van drie voor unieke id's in elke database.

Waarom wordt de verhogings-id die wordt gebruikt voor Pro-clusters niet altijd gescheiden/verhoogd met 3?

De verhogings-id die in clusters wordt gebruikt, wordt niet altijd met 3 gescheiden/verhoogd vanwege de manier waarop Galera werkt.

Elk van de drie servers beheert zijn eigen ruimte van identiteitskaart, en de toename die afhangt van welke MySQL belangrijkste gegevensbestandserver (afhankelijk van de relatieve lading) is - vandaar de variërende hiaten.
Als u SSH aan elke knoop verbindt en met de lokale instantie MySQL verbindt die op die knoop gebruikend haven 3307 loopt (in plaats van proxied aan "hoofd"op de standaardhaven 3306), zult u het volgende beeld zien:

auto_increment

Als de geselecteerde hoofd bijvoorbeeld knooppunt 1 is, waarbij auto_increment_offset = 1, wordt de id verhoogd met 1. Vervolgens als een nieuw hoofdknooppunt op een later tijdstip wordt geselecteerd, bijvoorbeeld knooppunt 3 waar auto_increment_offset = 3In plaats daarvan zou de verhoging met 3 worden verhoogd.

Nuttige koppelingen

Zie in onze documentatie voor ontwikkelaars:

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a