git pull origin develop failed when update the Adobe Commerce software

Dit artikel biedt een oplossing voor het feit dat u Adobe Commerce-software niet kunt bijwerken wanneer deze wordt uitgevoerd git pull origin develop.

Details

Een van de stappen voor het bijwerken van de Adobe Commerce-software is het bijwerken van uw lokale opslagplaats door het uitvoeren van:

$ git pull origin develop

De volgende fout kan worden weergegeven:

error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
<list of files>

Als u wilt weten welke bestanden moeten worden overschreven, leest u het bericht of voert u in:

git status

In de volgende sectie worden de voorgestelde oplossingen besproken.

Voorgestelde oplossingen

Uw oplossing hangt af van het feit of u opzettelijk bestanden hebt gewijzigd in het Adobe Commerce-bestandssysteem. Zie een van de volgende secties voor meer informatie.

U hebt bestanden met opzet gewijzigd

Los de conflicten handmatig op de gebruikelijke manier op. Als u niet zeker bent wat te doen, raadpleeg Help bij GitHub.

Bestanden zijn niet opzettelijk gewijzigd

Probeer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u zeker weet dat u geen bestanden hebt gewijzigd en u de wijzigingen in het Adobe Commerce-bestandssysteem niet wilt verwijderen of overschrijven, voert u het volgende in:

  code language-bash
  $ git reset --hard HEAD && git pull origin develop
  

  Ga vervolgens verder waar je bent gebleven met je Adobe Commerce-update.

 • Het is mogelijk dat een configuratie GitHub het plaatsen deze fouten in de toekomst kan verhinderen. Door gebrek, slaat GitHub inhoud op gebruikend het werkende systeem-gebrek lijn beĆ«indigende karakters. Als u Linux gebruikt, maar een andere medewerker een verandering gebruikend Vensters toewees, zet GitHub de de lijneindingen van Vensters in Linux om wanneer u kloont of trekt. Hierdoor lijkt het alsof bestanden zijn gewijzigd, terwijl er in feite geen wijziging is aangebracht.

  Om GitHub te vormen om lijneinden te negeren, ga het volgende bevel in uw cliƫnt van het Git in:

  code language-bash
  $ git config --system core.autocrlf false
  

  Als u Windows gebruikt, voert u het volgende in:

  code language-bash
  $ git config --system core.eol LF
  
  note note
  NOTE
  De Adobe adviseert of bevestigt geen bepaalde GitHub configuratiemontages. Het voorgaande is alleen suggesties. Raadpleeg voor meer informatie Help bij GitHub.

  Ga door waar je bent gebleven met je Adobe Commerce-update.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a