De Adobe Commerce-omgeving herstellen op cloudinfrastructuur

In dit artikel worden verschillende scenario's getoond voor het terugdraaien van een omgeving op Adobe Commerce op cloudinfrastructuur.

Kies de meest geschikte optie voor uw kwestie:

Scenario 1: Geplande activiteit

Met een geplande implementatie of upgrade kunt u het eenvoudigst en aanbevolen Rollback Het is aan de handelaar om als onderdeel van uw voorbereidingen het volgende te doen:

NOTE
Test deze stappen altijd in uw Staging Environment eerst!

Vijf dagen vóór de upgrade-/implementatieactiviteiten:

 1. Controleer de grootte van de huidige database.
 2. Controleer of u voldoende schijfruimte hebt /data/exports om een Database Dump. Als u niet genoeg schijfruimte hebt, verwijdert u ongewenste gegevens of maakt u een ondersteuningscase en vraagt u de schijf uit te breiden.

Op de dag van de wijzigingen:

 1. De website plaatsen in Maintenance Mode.

  Meer informatie over In- of uitschakelen Maintenance Mode in onze gebruikershandleiding, en Maintenance Mode upgradeopties in onze upgradehandleiding.
 2. Neem een lokale Database Dump.

Indien een Rollback is vereist:

 1. Als toepassingen zoals MariaDB als onderdeel van deze geplande activiteit is bijgewerkt, moet de toepassing eerst opnieuw zijn geïnstalleerd op een vorige versie.
 2. Rollback de database die gebruikmaakt van de lokale Database Dumpen importeer deze opnieuw in MariaDB.
 3. Rollback de code via Git naar een vorige werkversie.

Gebruiken Snapshots is niet de geadviseerde manier om/geplande activiteit te bevorderen rollbacks/restores, aangezien het veel langer duurt om de gegevens op te halen in vergelijking met een lokale Database Dump, zoals hierboven in stap 2 van de Indien een Rollback is vereist sectie.

Snapshots niet op de knoop/de server worden gehouden, worden zij gehouden op een afzonderlijk opslagblok, en aangezien dat gegeven van de blokopslag over het netwerk aan een nieuwe schijf moet worden overgebracht, vergt het tijd in het proces. Die nieuwe schijf wordt dan op de knoop opgezet klaar voor herwinning/invoer op de originele schijf die met de knoop/de server wordt verbonden.

Wanneer u dit vergelijkt met het importeren van een lokale Database Dump, zijn de gegevens reeds terugwinnbaar op de knoop/de server, zodat wordt veel tijd bewaard als slechts a Database Import is vereist.

Scenario 2: Een momentopname herstellen

Lezen: Een momentopname herstellen op Adobe Commerce op cloudinfrastructuur in onze ontwikkelaarsdocumentatie.

NOTE
Het maken van een momentopname moet onze eerste stap zijn nadat u Adobe Commerce hebt benaderd via een account voor de cloud-infrastructuur en voordat u grote wijzigingen aanbrengt. Het is een goede praktijk en hoogst geadviseerd.

Lezen: Een opname maken in onze ontwikkelaarsdocumentatie.

Scenario 3: Geen momentopname, bouwstijl stabiel (beschikbare verbinding SSH)

Deze sectie toont hoe te om een milieu terug te stellen wanneer u geen momentopname hebt gecreeerd maar tot het milieu via SSH kan toegang hebben.

De stappen zijn:

 1. Configuratiebeheer uitschakelen.
 2. Verwijder de Adobe Commerce-software.
 3. De git vertakking.

Na het uitvoeren van deze stappen:

 • Uw Adobe Commerce-installatie keert terug naar de toestand Vanilla (herstelde database; configuratie van implementatie verwijderd; directory's onder var gewist).
 • Uw git vertakking wordt in het verleden teruggezet naar de gewenste status.

Lees de gedetailleerde stappen hieronder.

Stap 0 (Vereiste): Verwijder config.php om het Beheer van de Configuratie onbruikbaar te maken

Wij moeten het Beheer van de Configuratie onbruikbaar maken zodat het niet automatisch de vorige configuratiemontages tijdens plaatsing toepast.

Om configuratiebeheer onbruikbaar te maken, zorg ervoor dat uw /app/etc/ map bevat niet de config.php bestand.

Ga als volgt te werk om het configuratiebestand te verwijderen:

 1. SSH voor uw omgeving.
 2. Verwijder het configuratiebestand: rm app/etc/config.php

Lees meer over Configuratiebeheer:

Stap 1: De Adobe Commerce-software verwijderen met de opdracht Setup:verwijderen

De Adobe Commerce-software wordt verwijderd en de database wordt hersteld, de implementatieconfiguratie wordt verwijderd en mappen onder var.

Lezen: De Adobe Commerce-software verwijderen in onze ontwikkelaarsdocumentatie.

Voer de volgende stappen uit om de Adobe Commerce-software te verwijderen:

 1. SSH voor uw omgeving.
 2. Uitvoeren setup:uninstall : bin/magento setup:uninstall
 3. Verwijderen bevestigen.

Het volgende bericht wordt weergegeven om te bevestigen dat het verwijderen is gelukt:

[SUCCESS]: Magento uninstallation complete.

Dit betekent dat we onze Adobe Commerce-installatie (inclusief DB) hebben teruggezet naar de authentieke (Vanilla) staat.

Stap 2: De git vertakking

Met git herstellen, herstellen wij de code aan de gewenste staat in het verleden.

 1. De omgeving klonen naar uw lokale ontwikkelomgeving. U kunt de opdracht kopiëren in de Cloud Console: copy_git_clone.png
 2. Open de geschiedenis van uw verplichtingen. Gebruiken --reverse om geschiedenis in omgekeerde volgorde weer te geven voor meer gemak: git log --reverse
 3. Selecteer de commit hash waarop u goed bent geweest. Om code aan zijn authentiek staat (Vanilla) terug te stellen, vind zeer eerste begaan die uw tak (milieu) creeerde.
  Een commit hash selecteren in de git-console
 4. Harde toepassen git opnieuw instellen: git reset --h <commit_hash>
 5. Wijzigingen op de server doorvoeren: git push --force <origin> <branch>

Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, git vertakking wordt teruggesteld en de volledige git changelog is duidelijk. De laatste git Druk op de toets om opnieuw te implementeren om alle wijzigingen toe te passen en Adobe Commerce opnieuw te installeren.

Scenario 4: Geen opname; build verbroken (geen SSH verbinding)

Deze sectie toont hoe te om een milieu terug te stellen wanneer het in een kritieke staat is: de plaatsingsprocedure kan niet in de bouw van een werkende toepassing slagen, zo makend SSH verbinding niet beschikbaar.

In dit scenario moet u eerst de werkstatus van uw Adobe Commerce-toepassing herstellen met git de Adobe Commerce-software opnieuw instellen en vervolgens verwijderen (om de database neer te zetten en te herstellen, de configuratie van de implementatie te verwijderen, enz.). Het scenario omvat dezelfde stappen als in scenario 3, maar de volgorde van de stappen is verschillend en er is een extra step - force reïntegratie. De stappen zijn:

Na het uitvoeren van deze stappen, zult u de zelfde resultaten hebben zoals in Scenario 3.

Stap 4: Opnieuw inzetten forceren

Leg vast (dit zou leeg kunnen zijn begaan, hoewel wij het niet adviseren) en duw het aan de server om redistribueren te teweegbrengen:

git commit --allow-empty -m "<message>" && git push <origin> <branch>

Als instellen mislukt:verwijderen, database handmatig opnieuw instellen

Indien het setup:uninstall De opdracht mislukt met een fout en kan niet worden voltooid. Mogelijk wordt de DB handmatig met de volgende stappen gewist:

 1. SSH voor uw omgeving.
 2. Verbinding maken met de MySQL-database: mysql -h database.internal (Voor Pro-omgevingen raadpleegt u: MySQL-service instellen).
 3. Zet de main DB: drop database main;
 4. Een leeg bestand maken main DB: create database main;
 5. Verwijder de volgende configuratiebestanden: config.php , config.php , .bak, , env.php, env.php.bak

Nadat u de database opnieuw hebt ingesteld, een git duwen naar de omgeving om herimplementatie te starten en installeer Adobe Commerce in een nieuwe database. of Voer de opdracht Opnieuw implementeren uit.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a