PostScriptOptions postscriptoptions

Alternativ för PostScript-filer.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
process
xsd:string
PostScript-processval.
upplösning
xsd:double
Filupplösning.
färgrymd
xsd:string
PostScript-färgmodell.
alpha
xsd:boolean
Om filen ska rastreras till en bild. I så fall skapas en genomskinlig bakgrund om originalfilen har definierats på det här sättet. Används vanligtvis för att skapa överlagrade logotyper.
extractSearchWords
xsd:boolean
Om sökord ska extraheras från PostScript-filen.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681