getPhotoshopPathNames getphotoshoppathnames

Returnerar en array med Photoshop sökvägsnamn för den angivna bilden.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-baa0fd4b92bc4ad89809efd659b3a629

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • IpsUser
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-605a4aab23104489a21f7f7f5849801b

Indata (getPhotoshopPathNamesParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Hantera till det företag som innehåller den bild du vill arbeta med.
assetHandle
xsd:string
Ja
Hantera bildresursen.

Utdata (getPhotoshopPathNamesReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
pathNameArray
types:StringArray
Ja
En array med Photoshop sökvägsnamn i en bild.

Exempel section-6d316f14b4184d42af4ca3f717b042dd

Begäran

<getPhotoshopPathNamesParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2012-07-31">
 <companyHandle>c|301</companyHandle>
 <assetHandle>a|26014</assetHandle>
</getPhotoshopPathNamesParam>

Svar

<getPhotoshopPathNamesReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2012-07-31">
 <pathNameArray>
  <items>Background Path</items>
  <items>Face Path</items>
 </pathNameArray>
</getPhotoshopPathNamesReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681