Om API för bildproduktionssystem about-scene-image-production-system-api

Med webbtjänstens API:t för IPS (Image Production System) kan externa program och tredjepartsutvecklare programmässigt komma åt IPS-resurser och -funktioner.

Denna referenshandbok innehåller och definierar alla tjänster, metoder och datatyper som används av IPS Web Service API. Den har testats för kompatibilitet med Java™ (med Apache Axis2-biblioteket), Adobe Flex och Microsoft® .NET.

Standarder och protokoll section-d85e71e44b7f432b9c65ce6ca45b7157

IPS API använder SOAP- och HTTP-standardprotokoll och är kompatibelt med alla klienter som uppfyller dessa standarder. Ytterligare testning säkerställer att API:t är kompatibelt med Java™ (med Apache Axis2-biblioteket), Adobe Flex och Microsoft® .NET.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681