deleteTagFieldValues deletetagfieldvalues

Tar bort taggfältsvärden från ordlistan för ett taggfält.

Auktoriserade användartyper section-e6f97c875c2a4cf0a7bc22096b649497

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin

Parametrar section-5db64a6ae238426395bc760b83587260

Indata (deleteTagFieldValuesParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handtaget för det företag som innehåller taggfältet.
fieldHandle
xsd:string
Ja
Handtaget för det taggfält som ska ändras.
valueArray
types:StringArray
Ja
En array med taggvärden som ska tas bort från fältets ordlista.

Utdata (deleteTagFieldValuesParam)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

Exempel section-92f9e575a6da491caa09e264b4d6ee55

Begäran

deleteTagFieldValuesParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2010-01-31">
  <companyHandle>c|3</companyHandle>
  <fieldHandle>m|3|ASSET|SingleFixedTag</fieldHandle>
  <valueArray>
   <items>Pineapple</items>
   <items>Banana</items>
  </valueArray>
</deleteTagFieldValuesParam>

Svar

Ingen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681