IccProfileFieldUpdate iccprofilefieldupdate

Uppdatera information för ICC-profilegenskaper.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
assetHandle
xsd:string
Hantering av ICC-profilresursen som ska uppdateras.
class
xsd:string
Profilklasser (se"Profilklasser" för värden).
colorSpace
xsd:string
Profilfärgrymd (se "Färgrymder" för värden).
pcsType
xsd:string
Profilanslutningsrymd (se "Färgrymder" för värden).
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681