ThumbnailOptions thumbnailoptions

En valfri typ där du kan välja en viss videobildruta som ska användas som miniatyrbild.

Syntax

Parametrar section-b1777bf868764a7099d4a954b471856c

Namn
Typ
Beskrivning
thumbnailTime
xsd:long

Anger tiden (i millisekunder från videostarten) för bildrutan som du vill använda som videominiatyr. Värdena varierar från 0 till slutet av videon.

Obs! Systemet använder den första bildrutan i videon som miniatyrbild om du anger tidpunkten felaktigt. Se MediaOptions.

Exempel section-ce3b59c60fea4cd4945427a025051447

<complexType name="ThumbnailOptions">
     <sequence>
        <element name="thumbnailTime" type="xsd:long" minOccurs="0"/>
      </sequence>
</complexType>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681