MediaOptions mediaoptions

Skapar en miniatyrbild för videon.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
videoEncodingPresetsArray
typer:HandleArray
En array med PropertySet hanterar referenser till förinställningar för videokodning för omkodning av videoklipp.
generateThumbnail
xsd:boolesk
När värdet är true extraheras den första bildrutan i videon och används som miniatyrbild.
thumbnailOptions
typer:ThumbnailOptions

Valfritt. Gör att du kan välja en viss videobildruta som ska användas som miniatyrbild.

Om du vill ange en miniatyrbild anger du tiden (i millisekunder från videostarten) för den bildruta som du vill använda. Värdena varierar från 0 till slutet av videon.

Obs! Om du anger fel tid generateThumbnail är som standard true.

Se Miniatyrbildsalternativ.

Exempel section-a9356de782d74af6933c39fa7ad12212

<complexType name="MediaOptions">
    <sequence>
      <element name="videoEncodingPresetsArray" type="types:HandleArray" minOccurs="0"/>
      <element name="generateThumbnail" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>
      <element name="thumbnailOptions" type="types:ThumbnailOptions" minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>

Används av section-87cb83407198432c95eaa2db9f12f9db

The mediaOptions type används av:

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681