getDistinctMetadataValues getdistinctmetadatavalues

Returnerar alla värden för ett metadatafält.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-f0f44fdcb318490582dd04de8eaf745d

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-600f36a32ff147cb83149943d37843e2

Indata (getDistinctMetadataValuesParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till företaget som du vill hämta data för.
metadataKey
xsd:string
Ja
Metadatanyckel i punktnotation.

Utdata (getDistinctMetadataValuesReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
valueArray
types:ValueArray
Ja
Värden för det begärda metadatafältet.

Exempel section-0189fa6fb31646cda5ce1b0bc4fcdf46

Begäran

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd"
xmlns:ns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2010-01-31">
  <soapenv:Header>
   <xsd:authHeader>
     <xsd:user>user@company.com</xsd:user>
     <xsd:password>password</xsd:password>
   </xsd:authHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
  <ns:getDistinctMetadataValuesParam>
   <ns:companyHandle>680</ns:companyHandle>
   <ns:metadataKey>dc.format</ns:metadataKey>
   </ns:getDistinctMetadataValuesParam>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Svar

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
   <getDistinctMetadataValuesReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2010-01-31">
     <valueArray>
      <items>
        <value>N/A</value>
        <count>412</count>
      </items>
      <items>
        <value>image/jpeg</value>
        <count>189</count>
      </items>
      <items>
        <value>image/epsf</value>
        <count>1</count>
      </items>
      <items>
        <value>image/tiff</value>
        <count>3</count>
      </items>
     </valueArray>
   </getDistinctMetadataValuesReturn>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681