pauseJob pausejob

Pausar ett aktivt jobb.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-f2bf306ab4574871bd21f9f7dd681033

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • TrialSiteUser
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser

Parametrar section-7aedb924cf8b4e05a0dc927636d537a0

Indata (pauseJobParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handla till företaget.
jobHandle
xsd:string
Ja
Hantera jobbet som du vill pausa.

Utdata (PauseJobReturn)

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

Exempel section-ee4914f9496f4bd88556728a48fb22c1

Detta kodexempel pausar ett aktivt jobb.

Begäran

<pauseJobParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <companyHandle>47</companyHandle>
   <jobHandle>47|My Test Job|</jobHandle>
</pauseJobParam>

Svar

Ingen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681