AssetOperationFault assetoperationfault

Innehåller information om varnings- eller felförhållanden som genererats under en batchresursåtgärd. Kod- och orsaksfälten motsvarar felmeddelandefälten som skulle ha utlösts för motsvarande icke-gruppåtgärd.

Syntax

Parametrar section-c906f052f43e4785ba46d92b514b0923

Namn
Typ
Beskrivning
assetHandle
xsd:string
Resurshandtag för den misslyckade åtgärden.
kod
xsd:int
Felkod för åtgärd.
orsak
xsd:string
Felbeskrivning eller orsak.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681