ImageRenderingPublishJob imagerenderingpublishjob

Publicerar filer till bildåtergivningsservrarna.

Syntax

Parametrar section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Namn
Typ
Beskrivning
emailSetting
xsd:string
Val av e-postinställningar.
httpCompletionUrl
xsd:string
URL för att skicka ett meddelande om slutförande.
contextHandle
xsd:string
Hantera publiceringskontexten.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681