getPublishConTexts getpublishcontexts

Syntax

Auktoriserade användartyper section-1a3a50349b5640dd8e498ff9e9c37340

 • IpsUser
 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • TrialSiteUser
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser
NOTE
 • Användaren måste ha läsåtkomst för att kunna returnera resurserna.
 • Alla användare har åtkomst till det delade företaget.

Parametrar section-d08e2175d3f84774b55b91bc590b8b3f

Indata (getPublishContextParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:sträng
Ja
Handla till företaget.
contextType
xsd:sträng
Nej

Den typ av publiceringskontext som du vill returnera. Innehåller:

 • ImageServing
 • ImageRendering
 • Video
 • ServerDirectory

Utdata (getPublishContextReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
publishContextArray
typer:PublishContextArray
Ja
En array med publiceringskontexter för ett företag, filtrerade efter kontexttyp om det behövs.

Exempel section-23fb7d6a15004b7eb4c3d3bcb37ceb04

Begäran

<getPublishContextsParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2011-11-04">
 <companyHandle>c|301</companyHandle>
</getPublishContextsParam>

Svar

<getPublishContextsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
 <publishContextArray>
  <items>
   <contextHandle>pc|3001</contextHandle>
   <contextName>ImageRendering</contextName>
   <contextType>ImageRendering</contextType>
  </items>
  <items>
   <contextHandle>pc|3002</contextHandle>
   <contextName>ImageServing</contextName>
   <contextType>ImageServing</contextType>
  </items>
  <items>
   <contextHandle>pc|3003</contextHandle>
   <contextName>ServerDirectory</contextName>
   <contextType>ServerDirectory</contextType>
  </items>
  <items>
   <contextHandle>pc|3004</contextHandle>
   <contextName>Video</contextName>
   <contextType>Video</contextType>
  </items>
 </publishContextArray>
</getPublishContextsReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681