getAutoCropRect getautocroprect

Returnerar ett beskuret område för en bild baserat på dess bakgrundsfärg eller genomskinlighet.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-32dfe7bb68764b93ae01e05ff7a7bdd0

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • IpsUser
 • ImagePortalAdmin
 • ImagePortalUser
 • ImagePortalContrib
 • ImagePortalContribUser

Parametrar section-965d5973b8344d43a74b3e07cf0b7eb3

Indata (getAutoCropRectParam)

NOTE
Ange antingen autoColorCropOptions eller autoTransparentCropOptions när du anropar den här metoden.
Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:string
Ja
Handtaget till företaget med den resurs du vill arbeta med.
assetHandle
xsd:string
Ja
Referensen till resursen som du vill arbeta med.
autoColorCropOptions
types:AutoColorCropOptions
Nej
Beräkna beskärningsrektangeln baserat på färg. Se AutoColorCropOptions.
autoTransparentCropOptions
types:AutoTransparentCropOptions
Nej
Beräkna beskärningsrektangeln baserat på genomskinlighet. Se AutoTransparentBeskärningsalternativ.

Utdata (getAutoCropRectReturn)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
xOffset
xsd:int
Ja
Den inledande pixelkoordinaten för det beräknade beskärningsområdet.
yOffset
xsd:int
Ja
Den inledande pixelkoordinaten för det beräknade beskärningsområdet.
width
xsd:int
Ja
Bredden på det beräknade beskärningsområdet (i pixlar).
height
xsd:int
Ja
Höjden på det beräknade beskärningsområdet (i pixlar).

Exempel section-ba65bd66086d491cad1cea535954ee1f

Begäran

<getAutoCropRectParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2012-07-31-beta">
 <companyHandle>c|3578</companyHandle>
 <assetHandle>a|3192146</assetHandle>
 <autoColorCropOptions>
  <corner>UpperLeft</corner>
  <tolerance>0.5</tolerance>
 </autoColorCropOptions>
</getAutoCropRectParam>

Svar

<getAutoCropRectReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2012-07-31-beta">
 <xOffset>452</xOffset>
 <yOffset>66</yOffset>
 <width>1271</width>
 <height>1874</height>
</getAutoCropRectReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681